Velkommen til Elmegårdens Jagt, Sommersted.

Se billeder og følg dyrelivet, jagterne mm. på vores facebookside. Her på siden kan du se og købe adgang til arrangementer der tilbydes.

Arrangementerne spænder lige fra en aften på andetræk til en hyggelig vildtaften i Elmegårdens forsamlingshus med underholdning af forskellig art.

Generel info.

Alle er meget velkommen til at gå en tur på arealerne som strækker sig fra Elmegården ud til Rafn og ned til åen.

Af hensyn til vildtet, kreaturerne og de foranstaltninger der er foretaget for at skabe et terræn med mulighed for at se og opleve forskellige dyrearter, er der udarbejdet nogle regler, som vi fra jagten, vil bede dig overholde når du færdes på vores jagtterræn. Derved sikres de mest optimale vilkår for både dyr og mennesker. Læs mere under Information omkring foreningen.

På forhånd tak.

Regler for at gå på terrænet

  1. Hunde er velkommen, men SKAL føres i snor overalt. Dette er især af stor betydning i juni og juli måned hvor fuglene har kyllinger mm.
  2. Volierer, tømmerfloder og fodertønder. Må ikke berøres. Hold behørig afstand til disse af hensyn til ynglende fugle og deres kyllinger, ællinger m.fl.
  3. Gå ikke for tæt på kanter ved vandhuller og den bagerste del af søen ved byen af hensyn til ænder og gæs m.fl.
  4. Følg de markerede ruter i terrænet, og gå ikke på kryds og tværs på terrænet.
  5. Der må ikke fiskes i den bagerste sø ved Elmegården / Damager. Den første sø må stadig frit benyttes.
  6. Der må ikke køres på cykel, knallert, mountenbike, ATV. e.lign. på terrænet.

God tur.